Webnieuws Wichelen

Saturday, 26 Nov 2022

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Geen asbestvervuiling op site Maessen
25
Feb
2011

Geen asbestvervuiling op site Maessen

Read more...Serskamp - Tijdens het vragenuurtje dat het actiecomité Beukenlaan-Anker woensdagavond tijdens de gemeenteraad in Wichelen kreeg, bleek duidelijk dat de onrust voor asbestvervuiling onterecht was. Ook tal van andere vragen kregen een geruststellend antwoord. "We zijn tevreden, maar toch blijven er nogal enkele onduidelijkheden. Het gemeentebestuur is dan wel - rijkelijk laat - in gang geschoten. Toch gaat men nogal licht over deze problematiek," klonk het bij het comité na afloop.


Het actiecomité Beukenlaan-Anker zorgde voor een primeur. Zij kregen het woord toebedeeld tijdens de gemeenteraad en konden op die manier een hele resem vragen over de talrijke projecten die momenteel in de omgeving van de Serskampse Anker op stapel staan voorleggen. Het gemeentebestuur had vooraf duidelijk heel wat opzoekingswerk verricht en kon op nagenoeg alle vragen, ook die over zaken waar de gemeente in principe geen betrokken partij is, een antwoord voorleggen. Zo kan de buurt gerust ademhalen, want van asbestverontreiniging is geen sprake. De afbraak gebeurde zoals toegelaten is voor dergelijk type gebonden asbest en de aannemer verklaarde dat de afvoer in gesloten containers gebeurde naar een reglementaire stortplaats. De vrees bij de bewoners dat het afval vermalen en opnieuw verwerkt zal worden voor de aanleg van de wegen blijkt dus ongegrond en ook metingen na de werkzaamheden tonen dat er geen asbestverontreiniging is. Over de bezorgdheid voor bodemverontreiniging is nog geen uitsluitsel, 'maar zoals elke verkoper dient ook deze projectontwikkelaar een bodemattest voor te leggen aan de koper," aldus burgemeester Kenneth Taylor. Wat betreft de opslag van - aangevoerd - groenafval is de eigenaar wel in overtreding. "Dit is inderdaad niet toegelaten en we begrijpen dat dit storend is. Daarom hebben we de eigenaar al meermaals gevraagd alles weg te halen, maar helaas kunnen we dat als gemeente niet afdwingen."

Sociale appartementen

De onrust over de bouw van sociale appartementen direct achter de woningen in de Beukenlaan blijft echter bestaan. Ondanks dat er nog geen officiële aanvraag gebeurde bij de gemeente, worden de plannen wel gebruikt om het beroepsdossier tegen de geweigerde verkavelingsvergunning bij de bestendige deputatie kracht bij te zetten. Een manier van werken waar ook Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Dolf Lammens stevige kritiek op uitbrachten. Zij vroegen, net als het actiecomité, de deputatie hiervan op de hoogte te brengen, maar de gemeente kan volgens burgemeester Taylor niet tussenkomen in de beroepsprocedure. Het gemeentebestuur wees er wel op dat de deputatie enkel uitspraak kan doen over de weigering en niet over de bouw van het appartementsblok.

Geen studie voor "roekoek"

De opmaak van een milieu effectenrapport zal niet gebeuren. "De projecten komen daarvoor geenszins in aanmerking en ik betwijfel of de buurt het belangrijk vindt dat er al dan niet nog roekoeks overvliegen," aldus Taylor. Om de impact van de nieuwe woonwijk, het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum en een rustoord op Anker te onderzoeken zal wel een mobiliteitsstudie besteld worden. "We doen dit nu pas omdat alle projecten, waarvan er bovendien twee van privaat belang zijn, maar druppelsgewijs bekend werden," aldus de burgemeester. Er blijft echter slechts één ontsluiting van de nieuwe wijk voor auto's voorzien. Die komt naast Taverne den Eirekluts. Naar de Dorpstraat toe komt er wel een fiets- en voetweg.

Parkeerproblematiek

Taylor legde ook uit dat de verwachte parkeeroverlast grotendeels zal gebufferd worden in de nieuwe woonwijk en dat het de bedoeling is om de parking op de Anker op termijn te verdrievoudigen. Over hoeveel plaatsen het precies gaat, kon men echter niet zeggen. Voorlopig kocht de gemeente wel al een huis naast de Chiro om toch al enkele parkings te realiseren. De beslissing van stedenbouw om geen parkings toe te laten in parkgebied, waardoor de directe parkings rond het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum herleid worden van 17 tot 7, zal bovendien aangevochten worden.

“Het is een goede zaak dat het gemeentebestuur eindelijk is wakker geschoten en onze vragen wou beantwoorden. Veel zaken die eigenlijk vroeger hadden moeten gebeuren zijn inmiddels opgestart. Beter laat dan nooit zouden we zeggen. Alleen jammer dat de advocaat die het beroep indiende tegen de geweigerde verkavelingsaanvraag en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM niet op onze uitnodiging ingingen en afwezig bleven,” aldus het actiecomité dat wel belooft waakzaam te blijven voor de verdere evoluties in de dossiers.

Bewoners die nog meer willen weten over de precieze plannen van de drie projecten die op stapel staan, kunnen terecht op een infovergadering op woensdagavond 23 maart in de polyvalente zaal van de Serskampse gemeenteschool om 20 uur.