Webnieuws Wichelen

Sunday, 7 Mar 2021

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Reacties op resultaat burgemeester Van Der Eecken
01
Dec
2009

Reacties op resultaat burgemeester Van Der Eecken

Wichelen - We ontvingen een open brief van burgemeester Werner Van Der Eecken naar aanleiding van zijn score in het tevredenheidsonderzoek naar Vlaamse Burgemeesters. Volgens de man is zijn slechte score hoofdzakelijk toe te wijzen aan de rol van zijn gewezen partijgenoten bij oppositiespeler CD&V. Ook schepenen Kristof De Smet en Kenneth Taylor spreken in een open schrijven hun volste vertrouwen uit in de burgemeester die voor hun partij SAMEN zetelt. Oppositiepartij CD&V verkoos niet te reageren vooraleer ze het volledige resultaat van het onderzoek konden inkijken. Dat resultaat is vanaf vandaag te lezen op de site van Het Nieuwsblad.

Reactie burgemeester

"CD&V heeft nog altijd zijn zwaar verlies niet verteerd" dit is de enige echte waarheidsgetrouwe conclusie van deze enquête.
Nadat 7 CD&V-ers (waaronder Luc Van Herreweghe) zes jaar geleden hun handtekening hebben verloochend, heb ik besloten nooit meer samen met hen op een lijst te staan en ik heb-tot hun grote verwondering -woord gehouden. Dit is hen zuur opgebroken want ze belandden in 2006 na 24 jaar meerderheid in de oppositie. Van "oppositie voeren" hebben ze dan ook geen verstand tenzij permanent roddels(leugens) en verdachtmakingen rond te strooien maar met weinig resultaat. Hoe meer ze dit doen hoe slechter hun resultaat zal zijn in 2012. Dus laat ze maar doen!

CD&V spartelt permanent om boven water te blijven en dus zijn alle middelen goed om mij kapot te maken.

Waarom ik aan zulke enquête niet meedoe heb ik een gegronde reden.
Vlakvoor de verkiezingen van 2006 heeft Het Nieuwsblad nog zo een enquête gehouden.
Zo een enquête is totaal onwetenschappelijk en in één ruk te vervalsen met de computer. Ik heb hiervan bewijzen. Toen kreeg ik ook een slechte score maar ik zit nu NIET in de oppositie zoals de CD&V hoewel het absoluut niet leuk is vlakvoor de verkiezingen zo een vervalste enquête te zien verschijnen. Ik heb toen ook een rechtszaak in kortgeding ingespannen tegen Het Nieuwsblad.
Ik heb gesteld dat deze enquête totaal onwetenschappelijk is en zeer gemakkelijk te vervalsen. Toen het Nieuwsblad de cijfers van de enquête vrij moest geven bleek dat een 200 tal mensen op onze gemeente via internet ondervraagd waren.
Wij hebben niemand gevonden die deze enquête had ingevuld. Wel zaten er 36 cijfers 0 in wat de totaalscore op 200 deelnemers met rassé schreden naar beneden helpt. Ik weet ook wie die 36 cijfers 0 ingevoerd heeft en dus lig ik er niet van wakker.
Welke waarde moet je dan nog hechten aan zo'n score? Logisch dat ik dan ook aan een dergelijke enquête niet meer wens mee te werken. We konden toen nog de rechtszaak ten gronde voeren maar de advocate van het Nieuwsblad vroeg mij dit niet te doen. Raar toch!

We WONNEN echter de verkiezingen van 2006 en de CDNV vloog (met 4 schepenen in hun rangen) allen naar de oppositie.
We konden dus moeilijk aantonen dat we schade hadden geleden en zijn niet meer in een rechtszaak ten gronde willen gaan.
Een Burgemeester moet op de eerste plaats een manager zijn alsof hij een bedrijf leidt. Moet zijn dossiers kennen,moet met zijn personeel kunnen samenwerken. Hij moet een jonge dynamische beleidsvisie hebben op alle terreinen van het gemeentebeleid.
Hij moet er zijn bij de hoogtepunten en de dieptepunten van zijn burgers. Een Burgemeester moet eenvoudig zijn en het hart op de juiste plaats hebben. Dat ik niet overal in het straatbeeld ben te zien heeft te maken met mijn zwakkere gezondheid de laatste jaren. Dit alles weten mijn inwoners want ik ben meer dan 27 jaar ONONDERBROKEN schepen en Burgemeester.
Dit moet je verdienen en daar beslist elke 6 jaar de kiezer over en gelukkig niet de enquêtes.


Werner Van Der Eecken


Reactie Samen

Opnieuw stellen we ons de vraag, van waar de redactie van Het Nieuwsblad deze resultaten haalt. Dat deze niet wetenschappelijk zijn onderlegd, konden we reeds concluderen uit de vorige 2 enquêtes, afgenomen door het nieuwsblad.
Hoe kan een enquête nu representatief zijn, als niet elke inwoner van onze gemeente zijn stem kan uitbrengen en wanneer die enkelingen hun stem enkel kunnen laten gelden via het internet.
Vele van onze inwoners weten wat onze burgemeester al 27 jaar voor onze gemeente betekent. Meer dan 27 jaar zette hij zich ten dienste van de hele bevolking en het gemeentepersoneel. Hij gaf de verschillende jeugdverenigingen een stem en een dak boven hun hoofd, samen met Herman Venneman hervormde hij het gemeentelijk onderwijs en bouwde deze uit tot meer dan 500 leerlingen. Daarnaast is hij ook de man achter het nieuwe sociaal huis en bepalend voor heel wat nieuwe projecten die het beeld van onze gemeente zullen wijzigen. De komende jaren zullen we meer dan 7 miljoen euro investeren in nieuwe rioleringen en wegen. Er is 250.000 euro uitgetrokken om elektrische leidingen ondergronds te brengen en voetpaden te vernieuwen. Er komt een nieuw jeugdcentrum, nieuwe jeugdlokalen, de herwaardering van de kapel in de Bruinbeke, enz.
Onze burgemeester is de stuwende kracht achter een nieuwe sporthal, die er zonder de klacht van de oppositie voor een futiliteit, al had gestaan. Als mentor van onze jonge bestuursploeg zet hij mee de krijtlijnen uit en wil al deze vernieuwingen tot een goed einde brengen. Hoe kan een burgemeester die zo slecht scoort, opnieuw verkozen 
worden?

Wat het beleid betreft:

We vinden het als partij Samen toch vreemd dat de negatieve zaken die de oppositie ons verwijt allemaal zaken zijn die dateren van de vorige legislatuur toen ze zelf deel uitmaakten van de meerderheid. Zowel de discussie rond de pastorij van Serskamp, als de verkoop van het klooster in Schellebelle zijn zaken van voor 2006. Het lijkt wel of Luc Van Herreweghe sinds 2006 niet meer de dossiers heeft opgevolgd. Voor ons is het duidelijk dat we bij de aanvang van de legislatuur er direct ingevlogen zijn. Op de verschillende domeinen is een grondige vernieuwing doorgevoerd. Op het vlak van Sport werden enorme inspanningen geleverd om er voor te zorgen dat onze gemeente een sportbeleidsplan heeft, waardoor Wichelen vanuit Vlaanderen een groot deel subsidies krijgt, die voor onze sportclubs een echte steun betekenen. De discussie omtrent de sporthal, waarover binnen de CD&V jarenlang gediscussieerd werd, hebben we binnen Samen afgesloten en een krachtdadige beslissing genomen. De uitwerking hiervan is volop bezig en vraagt een grondige voorbereiding. Ook op het vlak van jeugd werden nieuwe initiatieven genomen. Het uitbouwen van de site van Eurowathelet in Serskamp tot een plaats voor het speelplein en Chiro, begint in een stroomversnelling te komen. Reeds lang is er in Serskamp de vraag naar een degelijke zaal voor een toneelvereniging, ook hier heeft Samen de koe bij de horens gevat en heeft ze concrete plannen om dit jarenlange probleem op te lossen. Naast deze grote projecten zijn er tal van nieuwe initiatieven die onder het bestuur van Samen vorm kregen. De communicatie naar de burger toe werd grondig aangepakt met een nieuw infoblad en binnenkort zal ook de nieuwe website online staan. Nog nooit werden er zoveel projecten rond milieu opgestart, denken we maar aan de Groene Gordel rond Wichelen, de ecologische poelen in Serskamp en de subsidies voor alternatieve energiebronnen. Samen vindt het ook enorm belangrijk dat de inwoners van Wichelen elkaar terug ontmoeten, daarom besteden we veel aandacht aan  een 11 juli-viering, een buitenspeeldag voor de kinderen, de kerstmarkt in Wichelen, de bebloemingsactie, de Week Van de Smaak, ...
Het is dus duidelijk dat het gemeentebestuur de voorbije drie jaar niet heeft stil gezeten en wel degelijk een pad heeft uitgestippeld waaraan ze de volgende jaren wil werken.

Samen vindt het schandalig hoe Het Nieuwsblad zomaar mensen kapot maakt, zonder daar een grondige basis voor te hebben. We vinden het spijtig dat een krant als Het Nieuwsblad op deze manier aan journalistiek doet. Iedereen weet dat dergelijke enquêtes gemakkelijk te manipuleren vallen en dat de wetenschappelijkheid ervan nihil is. Een internet poll kan maar ingevuld worden door een heel klein deel van de bevolking. De enige poll die voor Samen telt, zijn de verkiezingen van 2012 en dan zullen we bewijzen dat Wichelen er wel degelijk anders zal uitzien na een bestuur van 6 jaar.