Webnieuws Wichelen

Tuesday, 27 Sep 2022

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Kandidaten gezocht
Error
  • Error loading feed data.
02
May
2007

Kandidaten gezocht

Wichelen - Het gemeentebestuur van Wichelen is dringend op zoek naar kandidaten voor de diverse advies- en beheersraden. "Een enige gelegenheid voor gedreven vrijwilligers om een en ander in goede banen te leiden." stellen de beleidsmakers. We zetten alle kandidaatstellingen op een rijtje:

Mobiliteitsraad (Mora):
Sedert enkele jaren bestaat op onze gemeente een mobiliteitsraad. Die raad heeft geregeld adviezen bezorgd over heikele verkeersthema's en in het kader van de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Mora zoekt twee mobiliteitsdeskundigen en zes ervaringsdeskundigen. Mobiliteitsdeskundigen zijn personen die een deskundigheid op het mobiliteitsterrein en een verwantschap met onze gemeente kunnen aantonen. Ervaringsdeskundigen zijn inwoners van onze gemeente die bereid zijn de mobliteitsproblematiek te bekijken vanuit een ruimer perspectief dan dat van de eigen straat of wijk. Hiervoor streeft het gemeentebestuur ernaar ook mensen te betrekken die doorgaans minder worden gehoord: personen met een handicap, senioren, mensen die over geen vervoer beschikken en vrouwen.

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro):
De Gecoro is een adviesorgaan dat het college van burgemeester en schepene en de gemeenteraad raad geeft over vragen die te maken hebben met een oordeelkundig gebruik van de ruimte op onze gemeente.
De gemeenteraad heeft beslist om één of meer vertegenwoordigers toe te kennen aan volgende maatschappelijke groepen om deel uit te maken van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening: land- en tuinbouw, werkgevers of zelfstandigen, werknemers, natuurverenigingen, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen en sportverenigingen. Voor elke vertegenwoordiger wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.

Cultuurraad:
Gedreven vrijwilligers, met een hart voor cultuur, die wat van hun vrije tijd willen investeren om van Wichelen een bruisende, cultuurrijke gemeente te maken kunnen kandideren voor de cultuurraad.
De cultuurraad overkoepelt en vertegenwoordigt alle verenigingen van de sectie cultuur, socio-cultuur, vrije tijd en ontspanning en welzijn en geeft van hieruit advies aan het gementebestuur. Soms organiseert de cultuurraad zelf manifestaties.

Seniorenraad:
De gemeente zoekt zes individuele mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en te werken aan de seniorenproblematiek op onze gemeente.
Kandidaten dienen in de gemeente te wonen en minstens 55 jaar oud zijn. Aangezien het individuele leden betreft mogen ze geen deel uitmaken van het bestuur van een seniorenvereniging.

Milieuraad:
Opmerkzame lezers vroegen waarom er geen kandidaten voor de mileuraad gezocht werden.
"De kandidaatstellingen voor de milieuraad worden nog ingewacht. Statutair dient de milieuraad pas tegen september 2007 opnieuw geinstalleerd te worden. Vandaar dat er nog geen oproep is verschenen." kregen we te horen op het gemeentehuis.

Geïnteresseerden kunnen voor 10 mei een briefje met een motivatie aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 16 te Wichelen sturen. Op de envelop dient de precieze kandidaatstelling vermeld te worden.