Webnieuws Wichelen

Wednesday, 1 Feb 2023

Update20:58

You are here: Privacy

privacy clausule

Alle persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het interne gebruik en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld.
In het algemeen kan de website worden bezocht zonder dat daartoe persoonsgegevens moet worden vrijgegeven. Bovendien wordt er te allen tijde op gelet dat de wetten betreffende de bescherming van het privéleven en het telecommunicatiegeheim worden gerespecteerd.

Cookies

In deze website wordt Javatechnologie gebruikt, o.m. om de resultaten van een opzoeking op tabbladen weer te kunnen geven. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van zogenaamde "cookies": kleine tekstbestandjes waarin bepaalde gegevens over een gebruiker van de website worden opgeslagen. De cookies die worden gebruikt zijn sessie-cookies, dat wil zeggen dat ze worden bijgehouden tot het einde van uw opzoeksessie op de website. De informatie in die cookies is beperkt tot gegevens over uw browser en/of de opzoekingen die u verricht. Ze wordt onder andere gebruikt om terug te keren naar vorige schermen met maximaal behoud van informatie.

Individuele gegevens worden in geen enkel geval opgeslagen of doorgestuurd, alleen de aard en de inhoud van wat u opzoekt en uw ip-adres.

Feedbackformulier

Om u toe te laten ons te helpen om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken, kunt u vragen en opmerkingen over onze website formuleren via het online feedback-formulier. Uw e-mailadres wordt enkel gevraagd met de bedoeling u terug te kunnen contacteren en wordt niet in een mailinglist bewaard. Het wordt ook niet doorgegeven aan derden.

Uw recht op verwijdering, inzage en rechtzetting

U kunt te allen tijde zelf uw e-mailadres uit ons bestand verwijderen. Volg hiervoor de instructies op het einde van elke mailing.

Overeenkomstig de Privacywet beschikt u ook over het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Dat kan gratis op gedateerd en ondertekend verzoek, mits bewijs van uw identiteit. U dient hiervoor met ons contact op te nemen via mail of brief.

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (http://www.privacycommission.be/), Hoogstraat 139, 1000 Brussel - tel 02 213 85 40, fax 02 213 85 65