Webnieuws Wichelen

Friday, 4 Dec 2020

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Schepenbevoegdheden uit de 'grabbelton'
04
Mar
2013

Schepenbevoegdheden uit de 'grabbelton'

Wichelen - N-VA en Sp.a waren tijdens de jongste gemeenteraad niet mals voor de verdeling van de bevoegdheden van de schepenen. Nieuwkomer Jan Baeyens (N-VA) hekelde de onduidelijke omschrijvingen. Gert Van Tittelboom (sp.a) betreurde dan weer dat de gemeenteraadsleden geeneens een toelichting kregen over de verdeling.

"Als burger raak ik niet wijs uit de 27 bevoegdheden die jullie verdeelden. Wat is het verschil tussen Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, en waarom zitten die domeinen bij verschillende schepenen", vroeg Baeyens zich af. Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) antwoordde dat de burger zijn vragen steeds tot het voltallige schepencollege moet richten. "Dat zijn louter accenten. Alle beslissingen worden gezamenlijk genomen", klonk het. Een antwoord waar Baeyens geen vrede mee kon nemen. Ook  Gert Van Tittelboom vroeg wat nu eigenlijk het verschil was tussen evenementen en feestelijkheden. "Of hebben jullie dat gesplitst zodat er steeds een bevoegde schepen op de talrijke recepties van de gemeente kan aanwezig zijn", grapte hij. "Voor mij lijkt het eerder dat jullie gewoon uit de grabbelton wat mochten nemen en dat de nieuwe bevoegdheden zoals 'zwakke weggebruikers' en 'zwerfvuil' er zijn om iedereen tevreden te houden", sneerde Baeyens nog. Taylor reageerde dat de nieuwe bevoegdheden er kwamen om aan te tonen dat het bestuur daar de komende zes jaar extra aandacht zou aan geven. Kersvers OCMW-voorzitter Christoff Van de Wiele (SAMEN) vulde aan dat de verdeling allesbehalve met de grabbelton gebeurde. "Iedereen heeft naar zijn eigen bekwaamheden en interesses een aantal domeinen gekozen. Daar werd heel wat over gediscussieerd", klonk het. Een duidelijk antwoord over de inhoud van de bevoegdheden bleef uit en dat is voor N-VA zonder twijfel een probleem voor de taakverdeling het 'schaduw'-college dat de oppositiepartij vormde om de verschillende beleidsdomeinen beter op te volgen.